பேராதனை ஷர்புன்னிஸாவின் “கிராமிய மணம்” நூலை முன்னிறுத்திய ஒரு கண்ணோட்டம்

ஒரு இலக்கியனின் பருதிப்பார்வை – அங்கம் 05 தமிழ் – சிங்கள இலக்கிய உறவுக்கு பாலமாக விளங்கும் திக்குவல்லை கமால்

அஞ்சலிக்குறிப்பு _ பேராசிரியர் பொன். பூலோகசிங்கம் – முருகபூபதி

இனப்பகைஒருநோய்தான் ! -எழுத்தாளர் – ஊடகவியலாளர்முருகபூபதி The Catamaranஇணையஇதழுக்குவழங்கியநேர்காணல்:

முஸ்லிம் அரசியலை நெறிப்படுத்தியவர் பாக்கீர் மார்க்கார்: நினைவுரையில் ரவூப் ஹக்கீம்

அவுஸ்திரேலியா – இலங்கைமாணவர்கல்விநிதியத்தின்உதவிபெற்றநீர்கொழும்புவிஜயரத்தினம்இந்துமத்தியகல்லூரிமாணவர்கள்

என்னவோ நடக்குது நடப்பு – சக்தி சக்திதாசன்

யாரை எங்கே வைப்பது என்று . . . . சக்தி சக்திதாசன்

டைட்டானிக் கப்பல் இப்போது எப்படி உள்ளது? – ஆய்வாளர்கள் சொல்வது என்ன?