புதிய அரசியல் புதிய தலைமை – கருணாகரன்

இனவாதத் தீயில் வெடித்த மதவாதக் குண்டுகள் கலாநிதி அமீர் அலி ( மேர்டொக் பல்கலைக்கழகம், மேற்கு அவுஸ்திரேலியா )

வாய்ச்சொல் வீரர்களின் கால்களில் முள்ளிவாய்க்கால்…. தமிழ்ச்சனங்களும் தமிழ் அரசியலும்தான். – கருணாகரன்

முத்தையன்கட்டு – மீட்பர்களைத் தேடும் நிலம் – கருணாகரன்

ஸ்ரீலங்கா கரையை விட்டு படித்த இளைஞர்கள் வெளியேறுகிறார்கள்: இது மூளையின் வடிகாலா அல்லது மூளையின் ஆதாயமா?

வெளிச்சம் வேண்டாம் என்பது ஏன்? – கருணாகரன்

மக்களை விட்டு விலகித் தூர நிற்கும் அரசியலாளர்களால் இதுவரையிலும் எந்த நன்மைகளும் கிட்டவில்லை. கருணாகரன்

ஜனநாயகத்தை நசுக்கவும் மற்றும் பயங்கரவாதத்தை ஊக்குவிக்கவும் ஒரு பயங்கரவாத எதிர்ப்புச் சட்டம் – மகிந்த ராஜபக்ஸ

மக்களின் பாதுகாப்பும் மாற்று அரசியலும் – கருணாகரன்