மெல்பனில் தமிழ் எழுத்தாளர் விழா 2019

சுவிஸில் நடைபெறவுள்ள, 30 ஆவது வீரமக்கள் தினம் நிகழ்வு… (அறிவித்தல்)

பாரிஸ் மாநகரில் வித்துவான் வேந்தனார் நூற்றாண்டு விழா நூல்கள் வெளியீடு..!

அவுஸ்திரேலியா – கன்பராவில் இலக்கிய சந்திப்பு 2019

லண்டனில் தமிழக எழுத்தாளர் வாசந்தி

மெல்பனில் தமிழ் – சிங்கள இலக்கிய பரிவர்த்தனை கருத்தரங்கு

மக்களை விட்டு விலகித் தூர நிற்கும் அரசியலாளர்களால் இதுவரையிலும் எந்த நன்மைகளும் கிட்டவில்லை. கருணாகரன்

பணிநிறை பல்கலைக்கழகக் கல்வியாளர் ஒன்றியம்

சிட்னியில் ” சொல்லத்தவறிய கதைகள்” விமர்சன அரங்கு