மனிதம் கொன்ற இனவாதம்: நேரடி ரிப்போட் • களத்திலிருந்து பிறவ்ஸ்

அல்லாஹ் அக்பர். வெட்கத்தைவிட்டு ரொம்ப வேதனைகளுடன் – 2 ( யஹியா வாஸித் )

ஞானசார தேரர் விடுதலையாகலாம் : ரிஷாத்தின் பதவிக்கு ஆபத்து ! – (டெய்லி எக்ஸ்பிரஸ்)

கிழக்கின் மாற்றுத் தலைமையாகபிள்ளையான்? .எழுவான் வேலன்

பொருளாதாரத்தை அடியோடு இல்லாதொழிக்கவே தாக்குதல்

மே 18: இலங்கை உள்நாட்டுப் போருக்குப் பின் முள்வேலி முகாமில் வாழ்க்கையை தொலைத்து இன்றும் போராடும் ஜெயவனிதா

இலங்கை தாக்குதல்களை சிறிய குழுவால் எப்படி திட்டமிட முடிந்தது? – 3

இலங்கை தாக்குதல்களை சிறிய குழுவால் எப்படி திட்டமிட முடிந்தது? (2)

இஸ்லாமிய அடிப்படைவாதிகளின் தற்கொலைத் தாக்குதலின் பின் காத்தான்குடி !