கலையரசனின் நூல் அறிமுகமும் எழுத்தாளர் லெ. முருகபூபதியுடனான சந்திப்பும் ….

கலையரசனின் நூல் அறிமுகமும்
எழுத்தாளர் லெ. முருகபூபதியுடனான
சந்திப்பும் ….

காலம்- 09 பெப்ரவரி 2019
சனி – மாலை 3.30

இடம் –
Trinity Centre, East Avenue, Eastham ,E12 6SG
(Nearest Underground Staton: East Ham)

 

Share:

Author: theneeweb