ஊழல் மோசடிகள் தொடர்பில் ஜனாதிபதி ஆணைக்குழுவுக்கு 1142 முறைப்பாடுகள்

அரச நிறுவனங்களில் இடம்பெற்ற ஊழல் மோசடிகள் தொடர்பில் இதுவரை 1142 முறைப்பாடுகள் ஜனாதிபதி ஆணைக்குழுவுக்கு கிடைக்க பெற்றுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

2015 ஆம் ஆண்டு ஜனவரி 15 ஆம் திகதியில் இருந்து 2018 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 31 ஆம் திகதி வரையான காலப்பகுதியில் அரச நிறுவனங்களில் இடம்பெற்ற ஊழல் மற்றும் மோசடிகள் தொடர்பாக ஆராய்வதற்காக ஜனாதிபதியினால் கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்னர் ஜனாதிபதி ஆணைக்குழு நியமிக்கப்பட்டிருந்தது.

முறைப்பாடுகளை ஏற்கும் காலம் நேற்று (19) மாலை 5 மணி வரையில் இடம்பெற்றதாக குறித்த ஆணைக்குழு தெரிவித்துள்ளது.

கொஸ்கம, சாலவ இராணுவ முகாமில் ஏற்பட்ட வெடிப்பு சம்பவத்தால் பாதிக்கப்பட்ட குடியிருப்புக்களுக்கான நட்டஈடு வழங்கும் போது மதிப்பீட்டு அதிகாரிகள் தவறான மதீப்பீடுகளை வழங்கியுள்ளதாக முறைப்பாடு கிடைக்கப் பெற்றுள்ளதாக ஆணைக்குழு தெரிவித்துள்ளது.

சிங்கப்பூர் – இலங்கை சுதந்திர வர்த்தக உடன்படிக்கையை ஒப்பமிடும் போது சர்வதேச வர்த்தக அலுவல்கள் அமைச்சர் தன்னிச்சையாக செயற்பட்டுள்ளதாகவும் முறைப்பாடு பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது.

Share:

Author: theneeweb