தமிழர் சமூக ஜனநாயக கட்சி தோழர்கள் சுன்னாகம் , கல்வியன்காடு, திருநெல்வேலி, யாழ்ப்பாணம் ஆகிய முக்கிய இடங்களில் துண்டுப்பிரசுரவிநியோகம்

இன்று தமிழர் சமூக ஜனநாயக கட்சி தோழர்கள் சுன்னாகம் , கல்வியன்காடு, திருநெல்வேலி, யாழ்ப்பாணம் ஆகிய முக்கிய இடங்களில் மக்களை சந்தித்து சமகால பிரச்சினைகள் தொடபாக SDPT கட்சியினால் வெளியிடப்பட்ட  துண்டுப்பிரசுரங்களை விநியோகித்தத்தனர்.

 

Notice March 2019_2

Share:

Author: theneeweb