இலங்கை பொறியலாளர்கள் இருவரினால் நிர்மாணிக்கப்பட்ட “ராவணா-1” செய்மதி வெற்றிகரமாக விண்ணில் ஏவப்பட்டுள்ளது.

இலங்கை வரலாற்றில் முதற்தடவையாக இலங்கை பொறியலாளர்கள் இருவரினால் நிர்மாணிக்கப்பட்ட “ராவணா-1” செய்மதி வெற்றிகரமாக விண்ணில் ஏவப்பட்டுள்ளது.

இன்று அதிகாலை 2.18 மணிக்கு அமெரிக்காவின் நாசா விண்வெளி ஆய்வு மையத்தில் இருந்து கொண்டுசெல்லப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

அமெரிக்காவின் – வெர்ஜினியா பிராந்தியத்தில் உள்ள நாசா விண்வெளி ஆய்வு மையத்தில இருந்து வெற்றிகரமாக சர்வதேச விண்வெளி மையத்திற்கு குறித்த செய்மதி கொண்டுசெல்லப்பட்டுள்ளது.

ராவணா-1 செய்மதியை இலங்கைப் பொறியியலாளர்களான தரிந்து தயாரத்ன மற்றும் துலானி சாமிகா ஆகிய இருவர் இணைந்து நிர்மாணித்துள்ளனர்.

ராவணா – 1 செய்மதியானது, ஆயிரம் கனசென்றிமீற்றர் நீளமும் 1.05 கிலோ கிராம் நிறையும் கொண்டதாகும்.

ராவணா – 1 செய்மதியானது, சர்வதேச விண்வெளி மையத்திற்கு கொண்டுசெல்லப்பட்டதன் பின்னர், எதிர்வரும் மே மாத இறுதியில் அல்லது ஜுன் மாத ஆரம்பத்தில் விண்ணில் நிலைநிறுத்தப்படவுள்ளது.

இவ்வாறு விண்ணில் நிலைநிறுத்தப்பட்டதன் பின்னர், செக்கனுக்கு 7.6 கிலோமீற்றர் வேகத்தில் நாளொன்றுக்கு 15 தடவைகள் பூமியை சுற்றி வரவுள்ளது.

Share:

Author: theneeweb