எதிர்வரும் ஏப்ரில் 28 ஆம் திகதி, அவுஸ்திரேலியா சிட்னியில் எமது மூத்த எழுத்தாளர் கவிஞர் அம்பி அவர்களுக்கு 90 ஆவது பிறந்த தின விழா நடைபெறுகிறது.

Share:

Author: theneeweb