வௌிநாட்டு தூதரகங்களுக்கும் தேவையான பாதுகாப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது

நாட்டில் உள்ள அனைத்து வௌிநாட்டு தூதரகங்களுக்கும் தேவையான பாதுகாப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளதாக பாதுகாப்பு தரப்பினர் தெரிவித்துள்ளனர்.

நாட்டில் ஏற்பட்டுள்ள பாதுகாப்பு நிலமையை அடுத்து நாட்டில் உள்ள அனைத்து வௌிநாட்டு தூதரகங்களில் பாதுகாப்பை அதிகரிக்குமாறு அவர்கள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

வௌிநாட்டு தூதரகங்களுக்கு நல்ல ஒருங்கிணைப்பின் ஊடாக பாதுகாப்பு சூழல் சம்பந்தமாக நடவடிக்கை எடுத்துக் கொண்டிருப்பதாக வௌிவிவகார அமைச்சு கூறியுள்ளது.

பாதுகதப்பு பிரிவினரிடம் இது தொடர்பில் வினவிய போது, தூதரகங்களுக்கு தேவையான பாதுகாப்பு வழங்கப்பட்டிருப்பதாக அவர்கள் தெரிவித்தனர்.

விஷேட பாதுகாப்பு படை குழுவொன்று அதற்காக இணைக்கப்பட்டுள்ளதாக அவர்கள் தெரிவித்தனர்.

Share:

Author: theneeweb