பாதுகாப்பு உறுதி செய்யப்பட்டதன் பின்னர் பல்கலைக்கழகங்கள் ஆரம்பிக்கப்படும்

பாதுகாப்பு உறுதி செய்யப்பட்டதன் பின்னர் கல்வி நடவடிக்கைக்காக பல்கலைக்கழகங்களை திறக்க நடவடிக்கை எடுப்பதாக பல்கலைக்கழக மானியங்கள் ஆணைக்குழு கூறியுள்ளது.

பல்கலைக்கழகங்களின் பாதுகாப்பு உறுதிப்படுத்தப்படுவது சம்பந்தமாக ஆணைக்கழுவுக்கு அறிவிக்குமாறு துணை வேந்தர்களுக்கு றிவித்துள்ளதாக அதன் தலைவர் பேராசிரியர் மொஹான் டி சில்வா கூறினார்.

அதன்படி அது சம்பந்தமாக அறிவிக்கப்பட்டதன் பின்னர் பல்கலைக்கழகங்களை ஆரம்பிப்பது பற்றி இறுதித் தீர்மானம் எடுப்பதாக அவர் கூறினார்.

இதேவேளை பாடசாலைகளை மீண்டும் திறப்பதற்கு சிறந்த சூழல் இல்லை என்று அதிபர் சேவை சங்கம் தெரிவித்துள்ளது.

பாடசாலைகளுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள பாதுகாப்பு போதாது என்று அந்த சங்கத்தின் தலைவர் சுனில் பிரேமரத்ன கூறினார்.

Share:

Author: theneeweb