ஆரம்ப பிரிவு பாடசாலைகள் கடும் பாதுகாப்புக்கு மத்தியில் ஆரம்பிக்கப்பட்டது.

இரண்டாம் தவணைக்காக இன்று(13.05.2019) ஆரம்ப பிரிவு பாடசாலைகள் கடும் பாதுகாப்பு மற்றும் சோதனை நடவடிக்கைகளுக்கு மத்தியில் ஆரம்பிக்கப்பட்டுள்ளன.

தரம் 01 தொடக்கம் தரம் 06 வரை உள்ள பாடசாலைகள் இரண்டாம் தவணைக் கல்விச் செயற்பாடுகளுக்காக ஆரம்பிக்கப்பட்டது. மாணவர்கள் பாடசாலைகளின் நுழைவாயிலில் அனுமதிக்கப்பட்ட பெற்றோர், பொலீஸ், சிவில் பாதுகாப்பு திணைக்கள உத்தியோகத்தர்கள், இராணுவத்தினர் ஆகியோர் இணைந்து கடும் சோதனைகளுக்கு பின்னர் உள்ளே அனுமதிக்கப்பட்டார்கள்.

இதன் போது மாணவர்கள் மற்றும் ஆசிரியர்களின் புத்தக பைகள் சோதனைக்குள்ளாக்கப்பட்டன. .மாணவர்களின் வரவு 60 வீதமாக காணப்பட்டுள்ள போதும் ஒருசில வகுப்பறைகளை மாணவர்களின் வரவு மிகவும் குறைவாக காணப்பட்டது

Share:

Author: theneeweb