யாழ் மாவட்ட சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளராக சத்தியமூர்த்தி மத்திய அரசு உறுதி செய்தது.

யாழ் மாவட்ட சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளராக வைத்தியர் சத்தியமூர்த்தி தொடர்ந்தும் பணியாற்றுவார். இதனை மத்திய சுகாதார அமைச்சு உறுதி செய்துள்ளது.

யாழ்மாவட்ட சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளராக தற்போதய யாழ் போதானா வைத்தியசலைப் பணிப்பாளர் வைத்தியர் சத்தியமூர்த்தி அவர்கள் மத்திய சுகாதார அமைச்சின் செயலாளரினால் நியமிக்கப்பட்டிருந்தார்.

ஆனால் இந்த நியமனம் தொடர்பாக வடமாகாண ஆளுனர் அலுவலகம் வைத்தியர் சத்தியமூர்த்தி அவர்களை யாழ் பிராந்திய சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளராக தொடர முடியாதென்றும் முன்னைய நிர்வாக ஏற்பாடுகளை மேற்கொள்ளுமாறும் மாகாண சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளருக்கு தெரியப்படுத்தியிருந்தது.

இந்த நிலையில் மத்திய சுகாதார அமைச்சின் சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் அவர்கள் தங்களது இந்த நியமனம் சரியானதென்றும் யாழ் பிராந்திய சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளராக வைத்தியர் சத்தியமூர்த்தி அவர்கள் தொடர்வார் எனவும் மாகாண சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளருக்கு தெரியப்படுத்தியுள்ளார்.

அரசியலமைப்பின் படியும் வைத்தியர்களுக்கான சேவைப்பிரமாணகுறிப்பின் படியும் அண்மையில் வடமாகாண சபையினால் தயாரிக்கப்பட்ட சுகாதார நியதிச்சட்டத்தின் அடிப்படையிலும் வைத்தியர்களுக்கான நியமனம் மத்திய அமைச்சிற்குரியதென்றும் தெரியப்படுத்தியுள்ளார்.
இதன் மூலம் தான் பதவியேற்று குறுகிய காலத்தில் பல மாற்றங்களை ஏற்படுத்திய வைத்தியர் சத்தியமூர்த்தி அவர்களின் சேவை யாழ் பிராந்திய சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளராக தொடரும் என்ற செய்தியினை அறிந்து வைத்தியர்களும் சுகாதார உத்தியோகத்தர்களும் மக்களும் மகிழ்சியிலுள்ளனர்.

Share:

Author: theneeweb