வாக்குரிமை பற்றி மாணவர்களிடையே விழிப்புணர்வு கட்டுரைப் போட்டி

கிளிநொச்சி கல்வி வலயத்தில் கரைச்சிக் கோட்டத்தில் உள்ள பாடசாலை மாணவர்களுக்கிடைய வாக்குரிமை பற்றி விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் வகையில் கட்டுரைப் போட்டிகள் நடத்தப்பட்டுள்ளன.

இன்று 27-06-2019 கிளிநொச்சி வலயக் கல்வி அலுவலகத்தில் மாணவர்களுக்கான இக் கட்டுரை எழுதும் போட்டி இடம்பெற்றது.

தரம் எட்டு ஒன்பது மாணவர்கள் ஒரு பிரிவாக நாட்டின் எதிர்காலமும் வாக்காளர்களும் எனும் தலைப்பிலும், தரம் பத்து பதினொன்று இன்னொரு பிரிவாக வாக்குரிiமையை நிலைநாட்டுவோம் எனும் தலைப்பிலும், உயர்தரம் ஒரு பிரிவாக ஜனநாயகத்தின் ஆணிவேர் வாக்குரிமையே எனும் தலைப்பிலும் இப்போட்டிகள் இடம்பெற்றுள்ளது.

இதில் கரைச்சிக் கோட்ட பாடசாலைகளைச் சேர்ந்த சுமார் 150 மாணவர்கள் வரை கலந்துகொண்டனர்.

Share:

Author: theneeweb