காணாமல்போனவர்கள் தொடர்பான சான்றிதழைப் பெற்றவர்களுக்கு மாதாந்தம் 6 ஆயிரம் ரூபா இடைக்கால கொடுப்பனவு…

காணாமல்போனவர்கள் தொடர்பான சான்றிதழைப் பெற்றுக்கொண்டுள்ளவர்களுக்கு மாதாந்தம் 6 ஆயிரம் ரூபா இடைக்கால நிவாரண கொடுப்பனவை வழங்குவதற்கு அமைச்சரவை அனுமதியளித்துள்ளது.
நிதி அமைச்சர் மங்கள சமரவீர மற்றும் தேசிய ஒருமைப்பாடு அரசகரும மொழிகள், சமூக மேம்பாடு மற்றும் இந்து மத அலுவல்கள் அமைச்சர் மனோ கணேசன் ஆகியோரினால் இதற்கான அமைச்சரவைப் பத்திரம் கூட்டாக சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ளது.
இதற்கமைய, எதிர்வரும் ஒக்டோபர் மாதம் 10 ஆம் திகதி முதல்  மாதாந்தம் 10 ஆம் திகதி நேரடியாக பணத்தை வைப்புச் செய்வதற்கு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படவுள்ளதாக அரச தகவல் திணைக்களம் தெரிவித்துள்ளது.
காணாமல்போன ஆட்கள் தொடர்பான அலுவலகத்தின் இடைக்கால அறிக்கையை கவனத்தில் கொண்டு இந்த நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படவுள்ளது.
அத்துடன், அழுத்தத்திற்கு உள்ளான குடும்பங்களினால் சமர்ப்பிக்கப்பட்டுள்ள விண்ணப்பங்களுக்காக காணாமல் போனோர் தொடர்பான சான்றிதழை வழங்குமாறு பதிவாளரின் திணைக்களத்திற்கு உத்தரவை பிறப்பிப்பதற்கும் அமைச்சரவை அனுமதி வழங்கியுள்ளது.
Share:

Author: theneeweb