அறிமுகமும் வெளியீடும், மெல்பேர்னில்!


ஆசி கந்தராஜாவின் சிறுகதைத் தொகுதி மற்றும் புனைவுக் கட்டுரைத் தொகுதியும், சௌந்தரி கணேசனின் கவிதைத் தொகுதியும்…
இடம்: Vermont South community Centre, Function room, Karobran Drive, Vermont South, Melbourne 3133.
காலம்: SUNDAY 6 OCTOBER 2019. 5.00PM – 7.30PM
கலந்து சிறப்பிக்குமாறு அன்புடன் அழைக்கின்றோம்.

 

 

 

Share:

Author: theneeweb